Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ສື່ມວນຊົນມີບົດບາດໃນການສົ່ງເສີມສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ ICPD

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ທອງດຳ ມິໂຍລາ ເວ​ລາ: 27/10/2021 10:29:09 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1951 ຄັ້ງ

 

        ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ UNFPA  ຈັດກອງປະຊຸມສື່ມວນຊົນກັບການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິຂອງແມ່ຍິງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຕໍ່ກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD) ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 26 ເດືອນຕຸລາ ປີ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ ໂດຍມີທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜທ) ທ່ານນາງ ມາຣຽນ ເອຄານ ຜູ້ຕາງໜ້າ UNFPA ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ບັນດາສື່ມວນຊົນ ຕໍ່ຄວາມສຳຄັນຂອງບັນຫາສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ການພັດທະນາ ແລະ ປະຊາກອນ ເຊິ່ງເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງ ICPD ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳໝັ້ນໝາຍ ICPD ຄຳໝັ້ນໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າ ແຕ່ກໍຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຊ້າລົງ ສະນັ້ນ ຕ້ອງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບທຸກໆຂະແໜງການ ລວມທັງສື່ມວນຊົນເພື່ອເລັ່ງລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນອີກ 10 ປີຂ້າງໜ້າ.

ທ່ານນາງ ມາຣຽມ ເອ ຄານ ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຮີບດ່ວນໃນການຕອບໂຕ້ຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 “ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ອົງການ UNFPA ກຳລັງກະກຽມແຜນສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປີ 2022-2026 ຊຶ່ງສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດຂອງ ສປປ ລາວ ລວມທັງການໂຕ້ຕອບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ວິທີການ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຮັກສາຄວາມຄືບໜ້າ ແຕ່ຍັງເລັ່ງລັດເພື່ອສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໃຫ້ໄດ້.

ສື່ມວນຊົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນການປັບທັດສະນະຂອງປະຊາຊົນ ການສົ່ງເສີມສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໂດຍການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຖືກຕ້ອງ  ວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ ທີ່ກ່ຽວກັບ ICPD25 ໄດ້ລວມເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ນະໂຍບາຍດ້ານປະຊາກອນ ແຜນຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຄັ້ງທີ 4 ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອລຶບລ້າງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແຜນຂະ    ແໜງການສາທາລະນະສຸກ ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາໄວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ  ການຈັດຕັ້ງແຜນງານ ICPD ແມ່ນມີຄວາມໂດດເດັ່ນໃນການຮັບຮູ້ສິດທິ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມສະ  ເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນ ICPD ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນໝາຍວ່າ ຈະຢຸດຕິອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ຢຸດຕິຄວາມຕ້ອງການວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜອງ ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນໆ.

ນັບແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ ການລົບກວນການບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກເກີດໃໝ່ ສຸຂະພາບໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ອີງຕາມການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເສຍຊີວິດຂອງແມ່ ແລະ ການຖືພາແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ລວມທັງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ການແຕ່ງງານແຕ່ໄວເດັກ ແລະ ການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກການອອກໂຮງຮຽນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນໂຮງຮຽນປິດ  ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ກີດຂວາງຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ICPD ພາຍໃນປີ 2030 ນອກຈາກນີ້ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບບັນລຸເປົ້າໝາຍ ICPD ໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂ່າວ-ພາບ: ນາງແສງຈັນ


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com