Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ລັດຖະບານ ສຸມ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ທອງດຳ ມິໂຍລາ ເວ​ລາ: 01/11/2021 15:47:19 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1383 ຄັ້ງ

 

      ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ແກ້​ໄຂ​ຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ​ສຳ​ຄັນໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ໂດຍ​ເນັ້ນ 9 ບັນ​ຫາ ເປັນຕົ້ນ ການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸ່ມເຟືອຍ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ, ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາ, ການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ, ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຜະລິດ, ບໍລິການ, ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆ, ການປະຕິບັດແນວທາງ ປກຊ-ປກສ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາໂຄວິດ-19.

          ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈໍາປີ 2021 ແລະ ແຜນການ ປະຈໍາປີ 2022 ຕໍໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານ ໄດ້ພະຍາຍາມບຸກບືນ, ສູູ້ຊົນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເຮັດສຸດຄວາມສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍໃຊ້ມາດຕະການເບື້ອງຕົົ້ນຈໍານວນໜຶ່ງ ໂດຍໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາວຽກຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນືີ່ອງ ໄປຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້; ໄດ້ສ້າງແຜນດໍາເນີນງານຂອງຕົນຮອດປີ 2025 ແລະ ກໍານົດທິດທາງມາດຕະການເພືີ່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບ; ໄດ້ຫັນເນື້ອໃນວາລະແຫ່ງຊາດ ທັງສອງສະບັບ ເປັນອັນລະອຽດ ໂດຍໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ກໍຄື ບັນດາມາດຕະການ ໃໝ່ຈໍານວນໜຶ່ງ ສໍາລັບການສ້າງຖານລາຍຮັບ, ການຂຸດຄົົ້ນລາຍຮັບ, ການອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫຼໃນການຂຸດຄົົ້ນລາຍຮັບ, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍຕິດພັນກັບການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸ່ມເຟືອຍ ທີີ່ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ (ດໍາລັດວ່າດ້ວຍລົດຂອງລັດ, ການຫັນເປັນທັນສະໄໝໃນການເກັບລາຍຮັບ, ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ, ການຕິດຕັ້ງຊິງຊັ່ງທັນສະໄໝ ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນຈໍານວນໜຶ່ງ, ລະບຽບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການແກ້ໄຂການນໍາເຂົ້າພາຫະນະທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການແກ້ໄຂການຄຸ້ມຄອງ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ອືີ່ນໆ.

ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມ ສ້າງລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ສູູ້ຊົນຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍໄດ້ລະດົມການປະກອບສ່ວນຂອງຜູ້ປະກອບການພາຍໃນເຂົ້າຮ່ວມໃນ ການຊໍາລະສະສາງໜີ້ສິນ ຕໍ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ສໍາເລັດຕາມແຜນການ. ສາມາດປະຄັບປະຄອງບໍ່ໃຫ້ເສດຖະ ກິດຂອງພວກເຮົາຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບວິກິດ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ສ້າງພື້ນຖານສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງ ເພືີ່ອ ບືນຕົວກ້າວຕໍ່ໄປ ຄາດວ່າໝົດປີ 2021 (GDP) ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3% (ມະຕິສະພາ 4% ຂຶ້ນໄປ). ດ້ານລາຍຮັບງົບປະມານ ໃນ 10 ເດືອນຜ່ານມາ ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 20.436 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 74% ຂອງແຜນການປີ ຊຶ່ງເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມທ້າທາຍຫຼາຍສົມຄວນ ເມືີ່ອທຽບໃສ່ໄລຍະເວລາທີຍັງເຫຼືອ, ແຕ່ລັດຖະບານ ຈະພະຍາຍາມຊຸກຍູູ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະ ຂຸດຄົົ້ນແຫຼ່ງລາຍຮັບໃໝ່ ຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່, ການລະດົມພາກທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມຮຸ້ນໃນລັດວິສາຫະກິດ, ເງິນປັນຜົນເພິີ່ມອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ ອືີ່ນໆ ບົນພື້ນຖານນັ້ນ ສາມາດຄາດຄະເນລາຍຮັບຈະປະຕິບັດໄດ້ ປະມານ 26.957 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98% ຂອງແຜນການປີ.

ສໍາລັບດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 19.012 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 60% ຂອງແຜນການປີ ຊຶ່ງລາຍຈ່າຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍຕ່າງໆ; ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໃຫ່ເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານທີີ່ສໍາຄັນຈໍານວນໜຶ່ງໃນການສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການແກ້ໄຂໄພວ່າງງານ, ການພັດທະນາຂົງເຂດວັດທະນາທໍາ-ສັງຄົມ ລວມທັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນການຮັບເອົາແຮງງານລາວ ທີີ່ກັບຄືນມາປະເທດຍ້ອນການລະບາດໂຄວິດ ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ ມີທັງໝົດ 61.497 ຄົນ ຍິງ 28.083 ຄົນ, ໃນນີ້ມີຜູູ້ບໍ່ມີເອກະສານຖືກຕ້ອງ 25.085 ຄົນ.

ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງຮອດວັນທີ 28 ຕຸລາ 2021 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມທັງໝົດ 38.218 ຄົນ ທຽບເທົ່າ 0,52% ຂອງພົນລະເມືອງ, ໃນນີ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 24.333 ກໍລະນີ, ນໍາເຂົ້າ 13.948 ກໍລະນີ, ກໍາລັງປິ່ນປົວ 6.777 ກໍລະນີ, ປິ່ນປົວຫາຍດີທັງໝົດ 31.382 ກໍລະນີ ແລະ ເສຍຊີວິດ 59 ກໍລະນີ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ສາມາດສັກຢາວັກຊິນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ເຂັມທີ 1 ໄດ້ 3.286.024 ຄົນ ກວມເອົາ 44,78% ແລະ ສັກຄົບໂດສ ໄດ້ 2.815.948 ຄົນ ກວມເອົາ 38,38%. ຮອດທ້າຍປີ 2021 ຄາດວ່າຈະບັນລຸການສັກຢາວັກຊິນໄດ້ຄົບໂດສ ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 70%.

ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດແນວທາງ ປກຊ, ປກສ ທົ່ວປວງຊົນຮອບດ້ານຂອງພັກຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຕໍ່ເນືີ່ອງ ທັງໄດ້ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍບັນຫາຢາເສບຕິດ ອອກເປັນນິຕິກໍາ, ແຜນງານ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະອຽດ ຊຶ່ງໄດ້ເລີີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຈິງຈັງ ແຕ່ເດືອນສິງຫາ ເປັນຕົົ້ນມາໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນຫຼາຍດ້ານເປັນຕົົ້ນ: ທໍາລາຍແຫຼ່ງການຜະລິດ, ເຄືອຂ່າຍການຂົນສົ່ງ ແລະ ຈໍາໜ່າຍ ໄດ້ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງສາມາດມ້າງຄະດີໄດ້ 1.106 ເລືີ່ອງ, ຈັບຜູ້ຖືກຫາໄດ້ 1.562 ຄົນ, ຢຶດຢາບ້າໄດ້ 10.158 ກິໂລກຣາມ (101.586.361 ເມັດ) ແລະ ຍັງມີຢາເສບຕິດອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຢາໄອສ, ຝິ່ນ, ເຮໂລອິນ ອີກຈໍານວນຫຼາຍ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່າວວ່າ: ແຕ່ນີ້ຮອດ ທ້າຍປີ 2021, ລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍທີີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແລ້ວ ແລະ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາຫຼາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບແຜນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນປີ 2022, ລັດຖະບານຕັດສິນໃຈສ້າງທ່າຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ ແລະ ບຸກທະລຸ ໃນຂົງເຂດເກັບລາຍຮັບ-ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ເພືີ່ອສ້າງທ່າແຮງເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ, ລັດຖະບານຈະສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍເນັ້ນ 9 ບັນຫາ ເປັນຕົ້ນການຈັດເກັບລາຍຮັບ, ການປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸ່ມເຟືອຍ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນ, ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາ, ການປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ, ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຜະລິດ, ບໍລິການ, ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າປະເພດຕ່າງໆ, ການປະຕິບັດແນວທາງ ປກຊ-ປກສ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາໂຄວິດ-19.


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com