Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ສຳມະນາ ນຳສະເໜີການເງິນສີຂຽວ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ຈັນ​ທະ​ໄມ​ຕ​ຣີ ເທບ​ສີ​ເມືອງ ເວ​ລາ: 22/06/2022 11:18:46 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 13250 ຄັ້ງ

ໂຄງການກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ (LAFF), ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ການນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບການເງິນສີຂຽວ (Green Finance) ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ ນີ້ ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄໍາແກ້ວ ວິສີສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມບໍລິການທະນາຄານ ທຫລ; ທ່ານ ອິນທຣາຈິດ ວີເຈສິຣິວັດທະນາ ຫົວໜ້າທີມງານທີ່ປຶກສາໂຄງການ AFC ທີ່ປຶກສາປະຈໍາ ກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃນ ສປປ ລາວ (LAFF), ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ທຫລ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF (LMU), ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ, ບັນດາທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ອື່ນໆເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ຕາງໜ້າໂດຍທະນາຄານ ເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ (KfW) ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການເງິນ ໃນນາມເປັນຜູ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການດ້ວຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄລຍະ I ຈຳນວນ 3 ລ້ານເອີໂຣ ທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນເດືອນມີນາ 2014 ແລະ ໄລຍະທີ II ຈໍານວນ 6 ລ້ານເອີໂຣ ໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນເດືອນສິງຫາ ປີ 2020 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງເປັນກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໂດຍການສະໜອງທຶນເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຕາມເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດໃຫ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການດຳເນີນງານ; ດ້ານການເງິນ ແລະ ມີຍຸດທະສາດການປ່ອຍເງິນກູ້ຍ່ອຍ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລູກຄ້າ MSMEs ທີ່ນອນໃນເຂດນອກຕົວເມືອງໃຫຍ່ (ເງິນກູ້ຍ່ອຍຈະຖືກປ່ອຍອອກຢູ່ນອກພື້ນທີ່ 3 ຕົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຊັ່ນ: ຈັນທະບູລີ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ສີສັດຕະນາກ).

ກອງທຶນ LAFF ຕັ້ງຢູ່ກົມບໍລິການທະນາຄານຂອງ ທຫລ ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ ໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການຈາກອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍຄື KfW ແລະ ທຫລ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນ ເຮັດໃຫ້ກອງທຶນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຫຼາຍທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ກູ້ຢືມທຶນຈາກກອງທຶນ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ແກ່ MSMEs ແລະ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບກອງທຶນ 7 ສະຖາບັນການເງິນ (3 ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ 4 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ) ລວມຍອດວົງເງິນ ທີ່ໄດ້ອະນຸມັດແຕ່ເລີ່ມໂຄງການຮອດປັດຈຸບັນ ມີທັງໝັດ 135 ຕື້ກີບ) ຊຶ່ງ MSMEs ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ MSMEs ຫຼື ວິສາຫະກິດລະດັບຄົວເຮືອນ.

ສຳລັບການເງິນສີຂຽວ ເປັນຫົວຂໍ້ໃໝ່ທີ່ທາງກອງທຶນເຫັນວ່າ: ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF (PFIs) ຍັງມີຄວາມສັບສົນກັນຢູ່ ໂດຍທົ່ວໄປ ກ່ຽວກັບການເງິນສີຂຽວ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການກຳນົດຄຳນິຍາມໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເງິນສີຂຽວ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃນຂະບວນການດຳເນີນງານຂອງກອງທຶນ LAFF. ບາດກ້າວຕໍ່ໄປກອງທຶນຈະໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນຂະຫຍາຍການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ກິດຈະກຳ ທີ່ເປັນການເງິນສີຂຽວ ໂດຍຈະມີການສົນທະນາກັນ ແລະ ແລກປ່ຽນຮ່ວມກັນ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ເປັນບ່ອນອີງໃນການນຳໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມວຽກງານການເງິນສີຂຽວ ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ໆນີ້.

ຂ່າວ-ພາບ: ດວງສັດຈະ

 

 


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com