ການເກັບກູ້ເຂົ້ານາປີຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ເມືອງເງິນ


...

02.11.2018 9:39     

   ອີງຕາມການລາຍງານຈາກຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເງິນໃນຄັ້ງວັນທີ 29 ຕຸລາ ຜ່ານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການເກັບກູ້ເຂົ້ານາປີຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແມ່ນເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ແລະ ກວ້າງຂວາງ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ 80% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 705,49 ເຮັກຕາ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດກາງເດືອນພະຈິກ 2018 ນີ້ 100%.ໄປພ້ອມໆກັບການເກັບກູ້ເຂົ້ານາປີ ຊາວກະສິກອນຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ເກັບກູ້ພືດລະດູຝົນເປັນຕົ້ນແມ່ນໝາກເດືອຍ, ສາລີ ແລະ ພືດອື່ນໆ ສຳເລັດແລ້ວ 32% ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 5.613,58 ເຮັກຕາ. ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ການເກັບກູ້ເຂົ້ານາປີ ແມ່ນມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າດິນຟ້າອາກາດໄດ້ເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເຮັດໃຫ້ການເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ສຳເລັດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເກັບກູ້ພືດລະດູຝົນແລ້ວ ທາງຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຍັງຈະໄດ້ພ້ອມກັນລົງຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ປູກພືດລະດູແລ້ງ ໃຫ້ໄດ້ 755 ເຮັກຕາ.ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ນາແຊງ, ສາລີຫວານ, ສາລີແຂງ, ໝາກໂມ ແລະ ພືດສະບຽງອາຫານອຶື່ນໆ. (ໂດຍ: ອິນແປງ ແຫວນຄຳ)