ກອງປະຊຸມປະສານງານສາທາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ I


...

05.11.2018 13:37     

   ກອງປະຊຸມປະສານງານດ້ານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ I ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ, ໃນວັນທີ 29-31 ຕຸລານີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 8 ແຜນງານຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ຫົວໜ້າພະແນກ ສາທາລະນະສຸກຈາກ 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການປະສານງານກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາ ລະນະສຸກ; ຜ່ານຮ່າງ ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 9 ເດືອນ ແລະ ແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2018; ຜ່ານຮ່າງແຜນການພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປີ 2019 ແລະ ຮ່າງການຄາດຄະເນງົບປະມານ ການລົງທຶນ; ປະເມີນ-ຕີລາຄາ ຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍ 10 ຕົວຊີ້ວັດຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ; ເອກະພາບກັບບັນດາສາຍແຜນງານຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບໂຕເລກ ຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ເອກະພາບກ່ຽວກັບການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ຕາມສາຍແຜນງານໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ເອກະພາບກໍານົດເວລາໃນການສົ່ງບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປີ 2020. ຄາດຄະເນຜົນຈະໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຈະໄດ້ເຊື່ອມຊຶມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເອກະພາບກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງວຽກງານແຜນການ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ ແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ; ເອກະພາບກ່ຽວກັບວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການສະຫຼຸບ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາໃນແຕ່ລະໄຕມາດ ແລະ ປະຈຳປີ ພ້ອມທັງການສ້າງແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ; ບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 9 ເດືອນ ແລະ ແຜນພັດທະນາສາທາລະນະສຸກ ປະຈໍາປີ 2019, ໃນນັ້ນສິ່ງສໍາຄັນ ແມ່ນຄວາມເອກະພາບກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນແຕ່ລະເມືອງ ແລະ ແຕ່ລະແຂວງ ຊຶ່ງຈະເປັນ ພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການສືບຕໍ່ຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດກ້າວໄປສູ່ການປົກຄຸມສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນໃນປີ 2025 (UHC) ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນປີ 2030. (ຂ່າວ: ສູນຂ່າວສານການ ແພດ)