ມາເລເຊຍ ສັ່ງປິດໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງຍ້ອນບັນຫາໝອກຄວັນ

13.09.2019 9:04     

   ຂ່າວ​ຕ່າງປະເທດ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ: ວັນ​ທີ 10 ກັນຍາ​ຜ່ານ​ມາ, ສຳນັກງານ​ການ​ສຶກສາ ມາ​ເລ​ເຊຍ ໄດ້ ສັ່ງ​ປິດ​ໂຮງຮຽນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ແຫ່ງ​ໃນ​ລັດ​ຊາ​ຣາ​ວັກ ເນື່ອງ​ຈາກ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາກາດ​ທີ່​ຫຼຸດ​ລົງ​ອັນ​ເນື່ອງ​ມາ​ຈາກ​ສະຖານະ​ການ​ໝອກ​ຄັ​ວນ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ.
ຖະແຫຼງການ​ຂອງ​ຫ້ອງ ການ​ສຶກສາ​ຸ​ມາ​ເລ​ເຊຍລະບຸ ແຈ້ງວ່າ: ໂຮງຮຽນ​ທີ່​ປິດ​ການ ​ຮຽນ​-​ການ​ສອນ​ໃນ​ຊັ້ນ​ປະຖົມ 347 ແຫ່ງ ແລະ ມັດທະຍົມ 347 ແຫ່ງ ໃນ 9 ເຂດ ທີ່​ມີ​ນັກຮຽນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 150.000 ຄົນ.
ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາກາດ​ໃນ​ຫຼາຍພື້ນ​ທີ່​ຂອງ​ລັດ​ຊາ​ຣາ​ວັກ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ​ທີ່​ເປັນ​ອັນຕະ ລາຍ​ຕໍ່​ສຸ​ຂະ ພາບ ໂດຍ​ດັດຊະນີ API ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ 120-186 ຈຸດ. ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ອັນ​ດັບ​ຂອງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ອາກາດ​ນັ້ນ ການ​ວັດແທກ​ຄ່າ​ຕັ້ງແຕ່ 0-50 ແມ່ນ​ລະດັບ​ທີ່​ດີ, ສ່ວນ​ຄ່າ​ແຕ່ 21-100 ແມ່ນ​ປານ​ກາງ, 101-200 ແມ່ນ​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ສຸຂະພາບ ແລະ ຄ່າ​ແຕ່ 201-300 ຖືກ​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ອັນຕະລາຍ​ຕໍ່​ສຸຂະພາບ​ທີ່​ສຸດ. ແຕ່​ຖ້າ​ຄ່າ​ວັດແທກ​ຢູ່​ໃນ​ລະດັບ 301 ຂຶ້ນ​ໄປ​ແມ່ນ​ລະດັບ​ທີ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ທີ່​ສຸດ.
ແນວໃດ​ກໍ່​ຕາມ, ຫຼາຍໆ​ພື້ນ​ທີ່​ໃນ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຄ່າ API ແມ່ນຢູ່​ໃນ​ລະຫວ່າງ 102 ໂດຍ​ພື້ນ​ທີ່​ໆໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ແມ່ນ ເມືອງ​ຣອບ​ພິນ ໃນ​ລັດ​ປາ​ຫັງ. ສ່ວນ​ຢູ່​ກວາ​ລາ​ລຳ​ເປີ ຄ່າ API ຢູ່​ທີ່ 158.