ຕ້ານ​ສິນ­ຄ້າ​ລະ­ເມີດ​ສິດ​ຊັບ​ສິນ​ທາງ​ປັນ­ຍາ

 

 

16.10.2019 9:23     

ຮຽບຮຽງ​ໂດຍ​​ : ລ້ງ​ດາວ

   "ການລະເມີດລິຂະສິດ ຊັບສິນທາງປັນຍາ" ເປັນເລື່ອງ ທີ່ທົ່ວໂລກກຳລັງໃຫ້ຄວາມສຳ ຄັນ ເນື່ອງຈາກຄວາມກ້າວໜ້າ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເຮັດ ໃຫ້ ການປອມແປງ, ການຮຽນ ແລະ ການຊໍ້າຊ້ອນຂອງຊັບສິນ ທາງປັນຍາ ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ຍ້ອນຕົ້ນທຶນຕ່ຳ ແລະ ຍັງມີ ຄຸນ ນະພາບໃກ້ຄຽງກັບຕົ້ນສະບັບ ແລະ ຜະລິດໃນປະລິມານ ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ສົ່ງຜົນກະທົບ ທາງລົບຕໍ່ພາກທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະກິດໂດຍລວມຢ່າງມະ ຫາສານ.

   ສຳນັກງານຊັບສິນທາງ ປັນຍາຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ (EUIPO) ໄດ້ຮ່ວມມືກັບອາຊີ ຕາເວັນ ອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຈັດກິດຈະກຳສັບປະດາການ ບັງຄັບໃຊ້ "IP Enforcement Week" ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ໄອພີ ຄີ ຊີ "IP Key SEA" ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສົບການ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບໃນສະຫະພາບ ເອີຣົບ (ອີຢູ) ແລະ ຊອກຫາການ ຮ່ວມມື ເພື່ອຍົກລະດັບການປົກປ້ອງສິດຊັບສິນທາງປັນຍາໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.

   ທ່ານ ຕິອາໂກ ເກເຣອິ ໂຣ (Tiago Guerreiro) ຫົວໜ້າໂຄງການ ໄອພີ ຄີ ອາ ຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (IP Key South East Asia) ກ່າວວ່າ: ໄອພີ ຄີ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃນ ເລື່ອງການລະເມີດສິດຊັບສິນ ທາງປັນຍາ. ທັງໃນສ່ວນຂອງ ຜູ້ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ສ່ວນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໂດຍເນັ້ນ ໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນເສຍຈາກການນຳໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ລະເມີດລິຂະສິດທັງໃນແງ່ຂອງເສດຖະ ກິດ ແລະ ສຸຂະພາບ. ທ່ານ ຕິອາໂກ ເກເຣອິໂຣ ກ່າວວ່າ: ພາກທຸລະກິດຕ້ອງລົງທຶນຢ່າງ ຫຼວງຫຼາຍເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ ແຕ່ການຊົມ ໃຊ້ການບໍລິໂພກສິນຄ້າທີ່ລະ ເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາ ຂອງພາກທຸລະກິດເຫຼົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເຮັດ ໃຫ້ພາກທຸລະກິດບໍ່ເຕີບໂຕຕໍ່ ເນື່ອງຈາກການລົງທຶນ ເພື່ອ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາສິນ ຄ້າຫຼຸດລົງ. ຂະນະດຽວກັນ, ຜູ້ບໍລິໂພກກໍບໍ່ໄດ້ຮັບສິນຄ້າ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຊຶ່ງອາດເປັນ ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບອີກ.

   ອີງຕາມ ໄອພີ ຄີ ຊີ້ແຈງວ່າ: ປະເພດສິນຄ້າ ທີ່ຖືກລະເມີດລິຂະສິດທາງປັນຍາຫຼາຍທີ່ສຸດ 4 ອັນດັບທຳອິດໃນປີ 2019 ແມ່ນເສື້ອຜ້າ-ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ, ຂອງຫຼິ້ນ, ສື່ບັນເທີງ ແລະ ຊັອບ ແວ, ຢາສູບ ໂດຍ EUIPO ປະເມີນວ່າ: ສິນຄ້າລະເມີດສິດ ຊັບສິນທາງປັນຍາສ້າງຄວາມ ເສຍຫາຍຕໍ່ລວມຍອດຜະລິດ ຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP) ຂອງອີຢູ ປະມານ 8.000 ລ້ານ ເອີໂຣໃນແຕ່ລະປີ. ສິ່ງທ້າ ທາຍ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປາບ ປາມສິນຄ້າລະເມີດສິດຊັບ ສິນທາງປັນຍາໃນປັດຈຸບັນຄື: ກົດໝາຍທີ່ບໍ່ຄວບຄຸມຕໍ່ການກວດສອບການຈຳໜ່າຍສິນ ຄ້າລະເມີດລິຂະສິດຜ່ານຊ່ອງ ທາງອອນລາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ໄອພີ ຄີ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ນຳຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກສະຫະ ພາບເອີຣົບເຂົ້າມາແລກປ່ຽນ ຄວາມຮູ້ ແລະ ສະເໜີແນວ ທາງການປັບປຸງແກ້ໄຂກົດ ໝາຍໃນແຕ່ລະປະເທດຂອງ ພາກພື້ນອາຊຽນ ໃຫ້ຮູ້ເທົ່າທັນ ຕໍ່ຂະບວນການລະເມີດລິຂະ ສິດ. ທ່ານ ຕິອາໂກ ເກເຣອິ ໂຣ ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ: ລະບົບ ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ ມີປະສິດຕິພາບຈະຊ່ວຍຂັບເຄື່ອນໃຫ້ເສດຖະກິດຂອປະ ເທດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍສະ ເພາະການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຕໍ່ນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.

   ນອກຈາກນັ້ນ, ໄອພີ ຄີ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຍັງໄດ້ແບ່ງປັນແນວທາງການ ປ້ອງກັນ ແລະ ປາບປາມການ ລະເມີດລິຂະສິດ ຕໍ່ຜູ້ປະຕິບັດກົດໝາຍໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການ ໃຊ້ເຄື່ອງມືເພື່ອການສືບສວນສອບສວນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານປັນຍາປະ ດິດ (AI), ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນ (Database algorithm) ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຊັ່ນ: Blockchain ເພື່ອກວດສອບສິນຄ້າລະເມີດສິດຊັບສິນທາງປັນຍາໃນລະບົບອີຄອມເມີດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄອພີ ຄີ ໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜູນ ຫຼັກຈາກອີຢູ ເພື່ອສົ່ງເສີມພາກທຸລະກິດຂອງ ເອີຣົບເປັນຫຼັກ ແຕ່ການຍົກລະ ດັບການຄຸ້ມຄອງສິດຊັບສິນ ທາງປັນຍາໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ຈະເກີດຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ທຸກ ຝ່າຍທັງອີຢູ ແລະ ອາຊຽນ, ລວມທັງພາກສ່ວນທຸລະກິດ ອື່ນໆອີກ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງ ເປັນການສ້າງຄວາມພ້ອມ ເພື່ອ ສະໜັບສະໜູນການ ເຈລະຈາຂໍ້ ຕົກລົງເຂດການຄ້າ ເສລີ (FTA) ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອີຢູ ໃນອະນາຄົດ.