ພື້ນຖານເສດຖະກິດຮົງກົງເສລີທີ່ສຸດໃນໂລກ 23 ປີຊ້ອນ


...

     ຂ່າວສານຫວຽດນາມ ລາຍງານວ່າ: ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດຮົງກົງ (ຈີນ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫາກໍສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນ ພື້ນຖານເສດຖະກິດເສລີທີ່ສຸດ ໃນໂລກ. ຕາມລາຍງານໂຕເລກເສ ລີເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ປີ 2017 ເຮີຣີເຕັດ ຟາວດາເຊີນ (Heri- tage Foundation) ຂອງອາ ເມຣິກາ ຄະແນນສະເລ່ຍທັງ ໝົດຂອງຮົງກົງປີ 2017 ແມ່ນ 89,8/100 ເປັນຄະແນນຢູ່ອັນ ດັບທີໜຶ່ງ ແລະ ສູງກວ່າ 1,2 ຄະແນນທຽບກັບປີ 2016, ຊຶ່ງ ເປັນຄະແນນທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍ ທຽບກັບໂຕເລກສະເລ່ຍທົ່ວ ໂລກ (60,9 ຄະແນນ). ໃນຂະນະນັ້ນ, ສິງກະໂປ ສືບຕໍ່ຢືນຢູ່ທີສອງດ້ວຍ 88,6 ຄະແນນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,8 ຄະ ແນນທຽບກັບປີກາຍ. ຕໍ່ຈາກ ນັ້ນຕາມລຳດັບແມ່ນນູແວນເຊ ລັງ, ສະວິດ ແລະ ອົສຕຣາລີ. ຕາມຈຳນວນ 12 ປັດໄຈ ຕີລາຄາທີ່ຜູ້ລາຍງານວາງອອກ ຮົງກົງ ມີ 8 ປັດໄຈຍາດໄດ້ ໝາກຜົນດີ ດ້ວຍ 90 ຄະແນນ ຂຶ້ນໄປ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຍາດໄດ້ ອັນດັບທີ 1 ທາງດ້ານ "ການ ເງິນເຂັ້ມແຂງ" "ເສລີການຄ້າ" ແລະ "ເສລີການເງິນ" ໃນບັ້ນ ຄັດເລືອກຂອງ "ເສລີການຄ້າ" ແລະ "ເສລີການເງິນ" ໃນບັ້ນ ຄັດເລືອກຂອງເຮີຣີເຕັດ ຟາວດາ ເຊີນ ຕໍ່ກັບ 180 ພື້ນຖານເສດ ຖະກິດໃນທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນ ປັດໄຈ "ການເງິນເຂັ້ມແຂງ" ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ 100/100. ການລາຍງານຂ້າງເທິງນີ້ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຮົງກົງ ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດທາງ ດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ທີ່ລະດັບສູງ, ສືບຕໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນ ກາງການຄ້າ ແລະ ກຳລັງແກ່ງ ແຍ້ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ນີ້ແມ່ນ ເທື່ອທີ 23 ຕິດຕໍ່ກັນຮົງກົງໄດ້ ຮັບເລືອກເປັນພື້ນຖານເສດຖະ ກິດເສລີອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ. ອຳນາດການປົກຄອງ ເຂດພິເສດຮົງກົງເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫຼັກການຕະຫຼາດເສລີແມ່ນພື້ນ ຖານ ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດຮົງກົງ ພັດທະນາໝັ້ນຄົງຖາວອນ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍຢືນຢັນວ່າຈະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາຫຼັກການ ນີ້ ເພື່ອຮັກສາການແກ່ງແຍ້ງ ຂອງຮົງກົງ.