ຂ່າວການເມືອງ                                                                                               ອ່ານເພິ່ມ

 ຂ່າວເສດຖະກິດ                                                                                              ອ່ານເພິ່ມ

Italian Trulli

 ຂ່າວວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ                                                                                ອ່ານເພິ່ມ

post-thumbnail

8 ແຂວງພາກເໜືອ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຈັນເພັງ ພັນທຸອາມາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືບັນດາພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 8 ແຂວງພາກ ເໜືອຄັ້ງທີ VII ທີ່ແຂວງຫຼວງພະບາງເປັນເຈົ້າພາບ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ພ້ອມກັນຕີລາຄາ ແລະ ທົບທວນຄືນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວຽກງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ກາ...

 ຂ່າວທ່ອງທ່ຽວ                                                                                               ອ່ານເພິ່ມ