ພິທີເປີດບັ້ນດໍາເນີນການສໍາຫຼວດທົດລອງ ສໍາລັບການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ V ປີ 2025 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ນວ) ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພານີ້ ທີ່ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ສຸມາລີ ທໍາມະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກພາຍໃນຄະນະຊີ້ນຳການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ V ປີ 2025 ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສີວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດແລະ ທ່ານ ສິນລະປະກອນ ພົມມະໄຊສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ນັກກວດກາ ແລະ ເດີນສໍາຫຼວດຂັ້ນນະຄອນຫຼວງແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສີວິໄລ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ມີຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈະໄດ້ດໍາເນີນການເຮັດທົດລອງ ເພື່ອທົດສອບບັນດາເຄື່ອງມື ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ ຂອງການສໍາຫຼວດ ຊຶ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າການສໍາຫຼວດທົດລອງ ໂດຍຈະດໍາເນີນການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ພຶດສະພາ ຫາ 14 ມິຖຸນາ 2024 ຊຶ່ງເປົ້າໝາຍການສໍາຫຼວດແມ່ນປະຊາຊົນທຸກຄົນ ແລະ ອາຄານທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດສໍາລັບການທົດລອງເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຖືກຈົດນັບ. ອີງຕາມແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ກໍານົດເອົາ 4 ແຂວງຄື: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫົວພັນ, ເຊກອງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃນໄລຍະນີ້, ຈະມີຄະນະຊີ້ນໍາການສໍາຫຼວດຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ບັນດາຊ່ຽວຊານ, ນັກກວດກາ ແລະ ນັກເດີນສໍາຫຼວດ ຈະໄດ້ລົງໄປຫາຄົວເຮືອນປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະບ້ານ ແລະ ເຂດສໍາຫຼວດ ໂດຍການນໍາໃຊ້ແທັບເລັດເຂົ້າໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ. ສະເພາະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນກໍານົດເອົາ 30 ເຂດສໍາຫຼວດຈາກ 12 ບ້ານ, ໃນ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຈັນທະບູລີ ມີ 10 ເຂດສໍາຫຼວດ (ບ້ານຫ້ວຍຫົງ 4 ເຂດສໍາຫຼວດ, ໂພນສະຫວ່າງ 3 ເຂດສໍາຫຼວດ, ບ້ານສີຫອມ 1 ເຂດສໍາຫຼວດ, ບ້ານອານຸ 1 ເຂດສໍາຫຼວດ, ບ້ານມີໄຊ 1 ເຂດສໍາຫຼວດ); ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ມີ 2 ເຂດສໍາຫຼວດ (ບ້ານນາຄໍາ 2 ເຂດສໍາຫຼວດ) ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ມີ 18 ເຂດສໍາຫຼວດ (ບ້ານຈອມມະນີ 4 ເຂດສໍາຫຼວດ, ບ້ານໂພນໄຊ 2 ເຂດສໍາຫຼວດ, ບ້ານວຽງຈະເລີນ 2 ເຂດສໍາຫຼວດ, ບ້ານແສງສະຫ່ວາງ 4 ເຂດສໍາຫຼວດ, ບ້ານຄໍາສະຫວາດ 3 ເຂດສໍາຫຼວດ, ບ້ານຊຽງດາ 3 ເຂດສໍາຫຼວດ).
ທ່ານ ນາງ ສຸມາລີ ທໍາມະວົງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈຸດປະສົງການທົດລອງ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເກັບກຳສະຖິຕິພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ ເກີນ 6 ເດືອນຂຶ້ນໄປ, ລວມທັງເກັບກໍາສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ສະພາບຄວາມພິການ ແລະ ສະພາບການຍົກຍ້າຍຂອງພົນລະເມືອງ, ເກັບກຳສະພາບກຳລັງແຮງງານ, ສະພາບການມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສການດຳລົງຊີວິດ ຊຶ່ງຈະເປັນຖານຂໍ້ມູນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ ແລະ ເປັນຖານຂໍ້ມູນອັບເດດໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມການຂຶ້ນສຳມະໂນຄົວ ແລະ ຂຶ້ນທະບຽນພົນລະເມືອງ, ທັງເຮັດໃຫ້ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນທີ່ສາມາດທຽບທັນ ແລະ ສົມທຽບກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ອີກດ້ານໜຶ່ງແມ່ນເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບທ່າອ່ຽງໃນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
(ຂ່າວ: ສົມຫວັງ; ພາບ: ອ່າຍຄໍາ)