Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

VMware ຮ່ວມມື GDMS ສົ່ງເສີມທຸລະກິດລາວໄປສູ່ອົງກອນແບບດີຈີຕອນ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 22/07/2021 17:38:57 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1895 ຄັ້ງ

 

    ບໍລິສັດ VMware Inc ຜູ້ນໍາລະດັບໂລກດ້ານຊອບແວສຳລັບອົງກອນ ເປີດເຜີຍວັນທີ 21 ກໍລະກົດ 2021 ວ່າ: Global Digital Management Solutions (GDMS) ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລະບົບ Cloud ແລະ ລະບົບໄອທີ ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຈົ້າທຳອິດ ທີ່ນຳສະເໜີລະບົບປະມວນຜົນທັງແບບ Public Cloud ແລະ ແບບ Hybrid Cloud ຈາກ VMware Cloud ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍ GDMS ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Cloud ຂອງ VMware (VCPP) ຈະເຮັດໃຫ້ GDMS ເພີ່ມທ່າແຮງໃຫ້ອົງກອນລາວໄດ້ ຍົກລະດັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານໄອທີ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ໂລກຍຸກໃໝ່ ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໄວຂອງລະບົບ ຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສະພາບແວດລ້ອມແບບດີຈີຕອນກ່ອນສິ່ງອື່ນ (Digital First Environment) ໄດ້ຢ່າງໄວວາ.

    ປີ 2020-2021 ເສດຖະກິດດີຈີຕອນຂອງລາວ ມີທ່າອ່ຽງວ່າຈະປັບໂຕສູງ ໂດຍມີຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ງານໃນລະບົບດີຈີຕອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 468.000 ຄົນ ຫຼື ຄິດເປັນອັດຕາການເຕີບໂຕ 15% ແຕ່ເນື່ອງຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ໃນປີ 2020 ເຮັດໃຫ້ອົງກອນທຸລະກິດໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂາດຄວາມຊຳນານດ້ານທຸລະກິດ ການຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງທຸລະກິດ ປະສົບບັນຫາໃນການເອົາຊະນະຄວາມທ້າທາຍທາງທຸລະກິດຄັ້ງນີ້ໃຫ້ຜ່ານພົ້ນໄປໄດ້ ຈາກການສຳຫຼວດຂອງສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາວ ລະບຸວ່າ 36% ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນລາວ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕ້ອງໂຈະການເຮັດທຸລະກິດຖາວອນ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ VMware ແລະ GDMS ຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນທີ່ກຳລັງຊອກຫາແນວທາງກ້າວຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າ ໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຕັກໂນໂລຊີ Cloud ເພື່ອຄົ້ນຫາແນວທາງເອົາທຸລະກິດເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງດີຈີຕອນໄດ້ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງ.

    ດ້ວຍຄວາມສາມາດຂອງລະບົບ Cloud ແບບ Hybrid ຂອງ VMware ທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ GDMS ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ອົງກອນທີ່ຈັດຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາພາຍໃນປະເທດ ເຊັ່ນ: ການຄ້າຍ່ອຍ ການໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການເງິນ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລັດ ປັບປ່ຽນລະບົບໄອທີທີ່ມີຢູ່ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ໂດຍເພີ່ມປະສິດທິຜົນໃຫ້ລະບົບໄອທີໄດ້ທັງຄວາມໄວ ຄວາມປອດໄພ ການຂະຫຍາຍລະບົບ ແລະ ຄວາມຊຳນານໃນການໃຊ້ງານຂອງລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງໄອທີ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບລະບົບ Cloud ນອກນີ້ຍັງຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ອົງກອນປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງກອນພາກເອກະຊົນ ສ້າງນະວັດຕະກຳທາງດີຈີຕອນຂຶ້ນມາ ໂດຍອາໄສຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ໃນລະບົບ Cloud ຂອງ VMware ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນການສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມ ທາງທຸລະກິດ ແລະ ຂອງລາວ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການປ່ຽນແປງ ແລະ ການເຕີບໃຫຍ່ທາງທຸລະກິດ.

    ທ່ານ Nitin Ahuja ຜູ້ບໍລິຫານ VMware ກ່າວວ່າ: ເຕັກໂນໂລຊີ ຄືສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງລາວ ໂດຍສະເພາະໃນສະພາວະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະນີ້ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງອົງກອນຕ່າງໆ ມີຄວາມຕ້ອງການປັບໂຕໃຫ້ທັນການປ່ຽນແປງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ ດ້ວຍການໃຊ້ລະບົບໄອທີ ທີ່ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ພ້ອມນີ້ຍັງຈະນຳໄປສູ່ການເກີດສະພາບແວດລ້ອມແບບ Digital-First ໄວຍິ່ງຂຶ້ນ VMware ໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາໃນການເຮັດວຽກພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ແບບ GDMS ໃນຕະຫຼາດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນອາຊຽນ ເພື່ອວາງແນວທາງຟຶ້ນຟູອົງກອນທຸລະກິດ ນ້ອຍ-ໃຫຍ່ ຊ່ວຍປິດຊ່ອງຫວ່າງທາງດີຈີຕອນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຈະເກີດຕໍ່ໄປໃນການຟື້ນໂຕ ແລະ ເຕີບໂຕຂອງລາວ.

    ທ່ານ Mathieu Ploton ຜູ້ບໍລິຫານ GDMS ກ່າວວ່າ: ການທີ່ລາວເຕີບໂຕຢ່າງໄວ ເພື່ອໄປສູ່ໂລກແຫ່ງດີຈີຕອນໃນອະນາຄົດ ລະບົບ Cloud ແລະ ການປ່ຽນຜ່ານໄປເປັນອົງກອນດີຈີຕອນ ຄືການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບນັກທຸລະກິດ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຫາສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກແບບໃໝ່ມາໃຊ້ງານ ແລະ ດ້ວຍການນຳສະເໜີລະບົບໄອທີ ທີ່ປອດໄພ ຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ໃນລາຄາທີ່ເໝາະສົມກັບທຸລະກິດ ພວກເຮົາຫວັງວ່າຈະເຮັດໃຫ້ MSME ໃນລາວ ໄດ້ໃນສິ່ງທີ່ທຸລະກິດຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ເປັນກຳລັງສົ່ງເສີມໃຫ້ເກີດການຟຶ້ນຕົວທາງທຸລະກິດຂອງລາວ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເບິ່ງໄດ້ທີ່:https://www.vmware.com/company.html. (ຂ່າວ: ສະບາໄພ )


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com