Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການຂອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 29/07/2021 13:59:46 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1835 ຄັ້ງ

 

    ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລາຍງານການເງິນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ “IFRS” ຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 27 ກໍລະກົດຜ່ານມາ ທີ່ສະຖາບັນທະນາຄານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຜີຍແຜ່ໂດຍທ່ານ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ  ຊຶ່ງມີກົມກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ທຫລ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານທຸລະກິດລັດ, ລັດຮຸ້ນສ່ວນ, ທະນາຄານເອກະຊົນ, ສາຂາຕ່າງປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກເຂົ້າຮ່ວມ.

  ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການຂອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລາຍງານການເງິນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລາຍງານການເງິນຕາມມາດຕະຖານສາກົນສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ;  ໃນນັ້ນ, ທຫລ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດກະກຽມຄວາມພ້ອມ ຂອງ IFRS ແຕ່ປີ 2021-2025 ແລະ ໃນປີ 2026 ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການລາຍງານການເງິນຕາມມາດຕະຖານໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ; ພ້ອມນັ້ນ, ກໍສ້າງບົດວິເຄາະຊ່ອງວ່າງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລາຍງານການເງິນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ມາຍັງ ທຫລ ພາຍໃນປີ 2021 ແລະ ສ້າງແຜນລະອຽດກ່ຽວກັບການຂ້າມຜ່ານໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລາຍງານການເງິນຕາມມາດຕະຖານສາກົນແບບເຕັມຮູບແບບຂອງຕົນ ໃນຕົ້ນປີ 2022 ລວມທັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນຂອງຕົນເປັນປະຈໍາໄຕມາດ ມາຍັງ ທຫລ.

ການລາຍງານການເງິນຕາມມາດຕະຖານສາກົນ International Financial​ Reporting Standar “IFRS” ແມ່ນເປັນມາດຕະຖານທີ່ສາກົນໃຫ້ການຍອມຮັບ  ຊຶ່ງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດມີການເຄື່ອນໄຫວມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໂປ່ງໃສຕໍ່ສັງຄົມ.  ສໍາລັບ​ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ​​ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ບັນຊີກໍ​ໄດ້ກໍານົດ​ໃຫ້​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ທີ່​ຮັບ​ໃຊ້​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດສາທາລະນະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ​ມາດຕະຖານ IFRS  ຊຶ່ງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນກໍຖືເປັນວິສາຫະກິດໜຶ່ງທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ  ຊຶ່ງໃນປີ 2017 ກະຊວງການເງິນ ໄດ້​​​ອອກແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດມາດຕະຖານ IFRS  ໂດຍກໍານົດໃຫ້ວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະໃດທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ໃນປີ 2017 ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ເລີຍ, ສ່ວນວິສາຫະກິດທີ່ຮັບໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມພ້ອມໃນການປະຕິບັດໃນປີ 2017  ແມ່ນໃຫ້ວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2021.

ທ່ານຮອງຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນຕົ້ນຕໍແມ່ນຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະຖານ IFRS ຍັງບໍ່ທັນເລິກເຊິ່ງ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານລະບົບ IT ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມພ້ອມ, ນິຕິກໍາຈໍານວນໜຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັນ ແລະ ອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມກຳນົດ  ດັ່ງ​ນັ້ນ ໃນປີ  2020  ກະຊວງການເງິນ ຈຶ່ງໄດ້ອອກແຈ້ງການຂະຫຍາຍເວລາຕື່ມອີກ 5 ປີ ຮອດປີ  2025 ແລະ ໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນແບບເຕັມສ່ວນ (Full IFRSs) ນັບແຕ່ປີ 2026 ເປັນຕົ້ນໄປ, ອີງໃສ່ແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ດັ່ງກ່າວ ທຫລ ກໍໄດ້ມີແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ IFRS ຂອງຂະ           ແໜງການທະນາຄານ ສະບັບເລກທີ 99/ທຫລ, ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2021 ພ້ອມນັ້ນ ບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກຍັງໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະຊ່ອງວ່າງ, ການສ້າງແຜນຂ້າມຜ່ານ, ສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ປະສົບການໃນການປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນດ້ານການລາຍງານການເງິນ IFRS.

# ຂ່າວ-ພາບ: ສົມອົກ ເຄນຄໍາແພງ


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com