ຂ່າວການເມືອງ                                                                                               ອ່ານເພິ່ມ

 ຂ່າວເສດຖະກິດ                                                                                              ອ່ານເພິ່ມ

Italian Trulli

 ຂ່າວວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ                                                                                   ອ່ານເພິ່ມ

post-thumbnail

ພະນັກງານລັດ ໃຊ້ເວລາວ່າງ ສ້າງເສດຖະກິດ ເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ...

ໂດຍ: ພັດ ລໍວັນໄຊ
ການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແມ່ນມີຫຼາຍຮູບແບບ ຖ້າຫາກມີອຸດົມການທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ, ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ, ກ້າຕັດສິນໃຈ, ກ້າລົງມືເຮັດ ແລະ ການບໍລິຫານເວລາແຕ່ລະມື້ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບວຽກທີ່ຈະລົງທຶນເຮັດ ເພາະວ່າການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແມ່ນທາງເລືອກຂອງການສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຊຶ່ງຈະນຳພາຄອບຄົວກ້າວໄປສູ່ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ, ຮັ່ງມີຜາສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ຄືດັ່ງຄອບຄົວ ຂອງທ່ານ ມອນ ແສງສະຫວ່າງ.
ທ່ານ ມອນ ແສງສະຫວ່າງ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ຜູ້ຂຽນວ່າ: ປັດຈຸບັນອາຍຸ 39 ປີ ຢູ່ບ້ານໂຄກໃຫຍ່ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເປັນພະນັກງານລັດ ສັງກັດຢູ່ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ຕົນເອງມີຄວາມຮັກ-ມັກໃນດ້ານກະສິກຳປູກຝັງຢູ່ແລ້ວ ຊຶ່ງມີພື້ນ...
ອ່ານຕໍ່

 ຂ່າວທ່ອງທ່ຽວ                                                                                               ອ່ານເພິ່ມ